Indtryk fra skolen

Selvom Heibergskolen kun er 13 år gammel, er skolens ældste bygning fra 1880. Der har både været Det Kongelige Opfostringshus og Den Social Højskole. Vi har en smuk gammel skole med en masse historie.

Indsættelse af skoleleder

Fredag den 16. januar 2015 afholdt vi reception i anledning af ansættelsen af Peter Stennicke, som ny skoleleder.

Peter var allerede blevet vel modtaget af eleverne i december måned og nu var det tid til at også kolleger på andre skoler, elevrådet, skolebestyrelsen, direktøren m.fl. kunne komme og hilse på.

Det var to hyggelige timer med et tæt pakket program med mange taler og underholdning fra både elever og ansatte.

Se omtale på KLF´s hjemmeside:

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny-skoleleder-paa-heibergskolen

(Billeder doneret af KLF)

Fremtidens Fritidstilbud

Se nyhedsbreve vedr. Fremtidens Fritidstilbud, som ligger under nyheder fra kontoret på forældreintra

Læs også mere om Fremtidens Fritidstilbud via dette link:

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/pasning-skole-og-uddannelse/fremtidens-fritidstilbud

eller ved at bruge ovenstående QR kode!